Józef Stalin do komunistów. Ostatnie przemówienie, które zarejestrowano na filmie. Zamknęło pewną epokę w historii ZSRR, kolejny XX zjazd KPZR odbył się już bez niego. https://youtu.be/ghSluOJqhpQ

ZSRR kojarzy się z symbolami. Lenin ojciec założyciel związku sam stał się symbolem. Są nimi również sierp i młot oraz gwiazda na czele z rzucającym ...

Iwan trzeci sięga po porozumienie z Zachodem Europy, aż do Wiednia, a królowie Polski zdają się nie interesować tak odległymi wypadkami, jak te, które mają ...

Kiedy państwo Moskiewskie jest uzależnione od Złotej Ordy, a rywalizacja na linii Rzeczpospolita – Moskwa jeszcze nikomu nie przychodzi na myśl, bądź nie wydaje się ...


HW5M (Historia w 5 minut) - podróż przez historię


Reklama

Wykłady historyczne

Żeby przejść do pełnej playlisty, kliknij w logo youtube na wideo lub lista wykładów.

Kanał Historya.pl
Kanał historya.pl na youtube zawiera uporządkowaną kolekcję wykładów, filmów dokumentalnych, archiwalnych oraz fabularnych związanych z tematyką historii. Staram się selekcjonować najlepsze materiały.