Historia Polski / Królestwo Polskie

Chrzest Polski. Królestwo Polskie. Historia Chrztu Polski.


Poprzez Chrzest Polski, pogański władca Mieszko I postanawia zerwać z wielowiekową tradycją i nawrócić swój kraj na Chrześcijaństwo. Jego syn Bolesław idąc śladami ojca, postanawia przekształcić swoje dziedzictwo z Księstwa w Królestwo, z łaski papieża i sprytnym machinacjom politycznym, zostaje koronowany na pierwszego króla Polski. Historia tych ludzi, to historia Polski łacińskiej.


Historia Chrztu Polski i Mieszka I

O Mieszku w zasadzie nic nie można powiedzieć oprócz tego, że dokonał genialnego wyboru, błyskawicznie przyjął chrześcijaństwo, co pozwoliło mu zjednoczyć ziemie różnych kultów pogańskich.

Ponad plemienna organizacja pogańska nie powstała i tworzenie jej prawdopodobnie było dla mieszka zbędnym
wysiłkiem w drodze do skonsolidowania swojej władzy.

Chrześcijaństwo oferowało wspólnotę, wraz ze wsparciem cywilizacyjnym zachodu.

Widukin z Korbei opisuje, że Mieszko nie jest bandyta, wręcz przypisywał mu zaszczyty, nazywając go „amicus imperatoris”, który mądrze prowadzi swoją wspólnotę.

Nie ma realnych świadectw o złych czynach mieszka.Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


HW5M (Historia w 5 minut) - podróż przez historię


Reklama

Wykłady historyczne

Żeby przejść do pełnej playlisty, kliknij w logo youtube na wideo lub lista wykładów.

Kanał Historya.pl
Kanał historya.pl na youtube zawiera uporządkowaną kolekcję wykładów, filmów dokumentalnych, archiwalnych oraz fabularnych związanych z tematyką historii. Staram się selekcjonować najlepsze materiały.