Józef Stalin do komunistów. Ostatnie przemówienie, które zarejestrowano na filmie. Zamknęło pewną epokę w historii ZSRR, kolejny XX zjazd KPZR odbył się już bez niego. https://youtu.be/ghSluOJqhpQ

II wojna światowa dobiega końca. 30 Stycznia 1945 roku, Adolf Hitler przemawia do Rzeszy, nie wiedząc, że będzie to jego ostatnie zarejestrowane przemówienie. Film z ...

Trump w Polsce jest znany, również w Ameryce, a od niedawna znany w każdym kraju świata. Donald Trump - biografia jednego z najbardziej znanych polityków ...

Cygan to złodziej. Udaje, że biedny a ma pieniądze. To tylko niektóre ze stereotypów,którymi postrzegani są cyganie. A Jak ty ich postrzegasz? Od stuleci, są jedną ...

Czy można napisać jedną książkę – i zostać dzięki niej zapamiętanym do końca życia, a nawet dłużej? W dzisiejszych czasach, gdy od nowych publikacji półki ...

„Liberum veto!” te dwa słowa, wstrząsnęły całym od wielu dekad budowanym systemem demokracji szlacheckiej i stały się dla następnych pokoleń symbolem sarmackiej gnuśności, która doprowadziła ...


HW5M (Historia w 5 minut) - podróż przez historię


Reklama

Wykłady historyczne

Żeby przejść do pełnej playlisty, kliknij w logo youtube na wideo lub lista wykładów.

Kanał Historya.pl
Kanał historya.pl na youtube zawiera uporządkowaną kolekcję wykładów, filmów dokumentalnych, archiwalnych oraz fabularnych związanych z tematyką historii. Staram się selekcjonować najlepsze materiały.